Jelenlegi hely

Háromszéki honleányok kiállítás megnyitó

Esemény dátuma: 
2019, szeptember 15 - 11:00 - 12:30
Esemény helyszíne: 
Nagyszebeni Református Templom és Galéria, Strada Mitropoliei 9, Nagyszeben 550179
Esemény leírása: 
A nagyszebeni magyar közösség a mostani kiállítással a Háromszéki Honleányokra és nemes cselekedeteikre emlékezik. Olyan hölgyeknek a pályaképét mutatja be, akik Székelyföldön, nevezetesen Háromszéken emelkedtek ki hősies magatartásukkal, és a forradalom iránti elkötelezettségükkel. Az emlékezésben a történészek, helytörténészek kutatásai segítettek, de a kiállítás létrejöttéhez Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848–49 című kötete jelentette a kiindulópontot: „A családok szentélyeiben maradott volt a házi istenek legszentebbikének: a honszerelemnek oltára; otthon maradtak volt a lelkes nők s az idősebb derék honfiak: (…) otthon voltak a lelkes nők; (…) S ha ezeket fölemlítem, csak a történeti hűségnek és kegyeletnek teszek áldozatot, mert ezek valának főleg hazafi és honleányi magasztos jellemeikért, a hon és szabadság ügyéért hozott áldozataikért később annyi üldözésnek kitétetve, meg nem kíméltetve a lovagiatlan győzőtől, még a gyöngéd nők is; kik közül többen börtönbe hurcoltattak (...) nem tudok szavakat találni azon elszánt bátorság és áldozatkészség leírására, melyet Háromszék e pillanattól fogva a végső katasztrófáig kifejtett. Termopilévé vált a kis föld s Leonidászokká váltak hős fiai…” A bemutatott honleányok, a forradalmi események közepette gyors változásokon átesett társadalmi jelenségek aktív szereplői. Legyenek zászlóanyák, kokárdakészítők, sütőasszonyok, vagy akár összeesküvések részesei, özvegyek, vagy éppen nőhonvédek, hiszen a forradalmi idők forradalmi cselekedeteket és hozzáállást kívántak. A kiállítás szakmai háttérintézményei: Nemzeti Múzeum, Erdélyi Történelmi Múzeum, Budapesti Hadtörténeti Múzeum A kiállítás szövegei az alábbi történészek és helytörténészek munkáiból származnak: Egyed Ákos, Demeter Lajos, Demeter László, Kisgyörgy Zoltán, Süli Attila, Borbíró Fanni, Kisgyörgy Tamás, Benkő Mihály, Nagy Sándor, Bözödi György Szakmai lektorálás: Demeter Lajos A „honleányokat” megjelenítő fotók a Háromszék Táncegyüttes Gábor Áron című előadásában használt jelmezek felhasználásával készültek, Deák Gyula Levente igazgató jóvoltából. Fotó:  Szabó-Szebeni Róbert, Toró Attila Grafikai szerkesztés: Szabó-Szebeni Róbert Közreműködő intézmények: - Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi iroda - Nagyszebeni Református Egyházközség - HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete Házigazda: Varró Sándor, nagyszebeni református lelkipásztor A kiállítást megnyitja: Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi irodájának igazgatója. A kiállítás november 1-ig látogatható a Nagyszebeni Református templom Galériájában minden vasárnap istentisztelet után 11:30-tól, illetve előre tervezett bejelentkezéssel: 0040269211177